Zdrav otrok

Bolan otrok se bolje počuti doma in zato tudi hitreje okreva. Starši imajo pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujejo doma. S tem tudi preprečimo širjenje nalezljivih bolezni. Ob pojavu nalezljivih  bolezni obveščamo pristojne zdravstvene službe in starše ter izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.

Otrok, ki je v zadnjih 24 urah bruhal, težko dihal, imel povišano telesno temperaturo, drisko, vnete oči, razjede v ustih, gliste.., ne sodi v vrtec. Tudi v primeru pojava uši je otroka potrebno zadržati doma, dokler se le-teh popolnoma ne odpravi. Če otrok v vrtcu zboli, vzgojiteljica o tem obvesti starše. Starši so dolžni priti po bolnega otroka v najkrajšem možnem času.

Obvestilo o zdravstvenih posebnostih 
Starši so dolžni že ob vključitvi otroka v vrtec vzgojiteljici posredovati morebitne zdravstvene posebnosti otroka. Če pride do zdravstvenih težav med letom, se o teh pogovorijo z vzgojiteljico in hkrati  to zapišejo na posebnem obrazcu. Glede vključitve otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni so starši dolžni upoštevati priporočila smernic Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. Zdravil v vrtcu ne dajemo, zato je nujno potrebno razporediti dozo zdravila v času, ko je otrok doma. Za izjemne primere (vročinski krči, astmatični napadi, alergija) velja, da se starši za dajanje zdravila dogovorijo in vzgojiteljico pisno pooblastijo. Otroke starejših skupin med letom obiščejo zdravstvene delavke za zobno preventivo in zdravstveno vzgojo. Po zobozdravniškem pregledu (pri treh letih) ali tudi prej, imajo otroci možnost obiskati šolsko zobno ambulanto (tel. 05 307 24 52). V vrtcu se upoštevajo načela zdrave prehrane. Napitek je otrokom na  voljo ves čas bivanja v vrtcu. Vrtec mora otrokom zagotavljati varno,  raznoliko in kakovostno prehrano, ki vsebuje dovolj mleka in mlečnih  izdelkov, sadja, zelenjave ter mesa. Ker nekatera živila predstavljajo večje tveganje, so pri prinašanju hrane v vrtec potrebne omejitve. Otroci lahko v vrtec  prinesejo sadje, industrijsko embalirane sokove  in industrijsko pripravljeno pecivo (v originalni embalaži). Dietna prehrana se otroku pripravlja samo na podlagi  pisnih navodil osebnega zdravnika. V vrtcu se vzdržuje čisto, zdravo in varno okolje, upoštevajoč načela HACCP. Vrtec skrbi za optimalno telesno aktivnost otrok, razvoj pravilnega odnosa do škodljivih razvad, za varnost v otrokovem okolju in za dobre medsebojne odnose


Zdravje je popolna telesna, duševna in socialna blaginja v danem okolju.Takšna je opredelitev Svetovne zdravstvene organizacije.
Kdaj lahko rečemo, da smo zdravi? Prvo zdravstveno vzgojo dobi vsakdo doma, v družinskem okolju. Starši, že od rane mladosti, navajajo otroka na osebno higieno  in na skrb za telesno zdravje. Zdravje se začenja doma. Red pri uživanju hrane, spanju in razporeditvi igre ter drugih dejavnosti, so boljši varuhi zdravja kot vsa zdravila skupaj. Brez toplega zavetja doma je lahko moten zdrav telesni in duševni  razvoj. Poskrbimo za otrokov zdrav telesni in duševni razvoj. Na duševnem področju ni pripomočkov, ki bi otroku nadomestili prisotnost staršev. Ni pomagal, ki bi lahko skrajšale ali nadoknadile duševno nego. Vzgoja je posledica osebnega stika z otrokom in je z ničemer ne moremo poenostaviti ali zamenjati. Otrokov dan se ne sme začeti brez jutranjega umivanja, urejanja, opravljanja bioloških potreb, zajtrkovanja.  Čeprav z ljubeznijo, pa vseeno pravilno hranimo otroka od vsega začetka. Otroka s hrano ne silimo. Med obroki naj bo dovolj časa, da postane otrok spet  lačen. Ponujajmo mu  raznoliko – pestro hrano, v manjših količinah. Med obroki ne pozabimo na dovolj tekočine. Najbolj priporočljiva je voda. Zdrava in primerna hrana, mora biti dostopna vsem otrokom. Otroci morajo zvečer pravočasno, oziroma dovolj zgodaj v posteljo. Zmernost pri aktivnostih, vmesni počitki in red pri spanju, varujejo naše živce. Spanje je fiziološka potreba, ki je ne moremo nadomestiti  na noben drug način. Človeško telo se skladno razvija le tako, da je v nenehnem gibanju. Otroku je želja po gibanju prirojena in je ne smemo ovirati. Otrok ne potrebuje gibanja nič manj, kot potrebuje zrak, vodo in hrano. Otroka usmerjajmo v šport veselja in ne v brezobzirne bitke za zmago.

V razvoju osebnosti, obstoju in izobrazbi so otroci odvisni od svoje družine in okolja, v katerem živijo. Družina je tisto okolje, kjer otrok pridobi večino vedenjskih vzorcev, ki pomembno vplivajo na njegovo zdravje, počutje… življenje.

Obvestila

14.04.2024
Obratovanje vrtca med poletnimi počitnicami
Enota Dobrovo
Spoštovani starši. Obveščamo vas, da bo v juliju in avgustu obratoval vrtec v Enoti Dobrovo.
29.03.2024
Roditeljski sestanek za starše predšolskih otrok - predavanje dr. Vesne Vuk Godina
Enota Dobrovo
Zakaj malih otrok ne smemo vzgajati skladno z načeli otroku prijazne vzgoje?
01.03.2024
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25
Enota Dobrovo
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25 poteka od 4. 3. do 15. 3. 2024.
27.11.2023
Motivacijsko predavanje Aljoše Bagole
Enota Dobrovo
27.11.2023
Ali naj objavim na internetu?
Enota Dobrovo
V enournem spletnem seminarju bo dr. Benjamin Lesjak, sodelavec Safe.si, pravnik in predavatelj na Safe.si predavanjih za...