Vpis v vrtec

Otrok je lahko sprejet v vrtec, ko dopolni starost 11 mesecev. Vpis v vrtec je mogoč na podlagi razpisa v marcu oziroma kadarkoli med letom, če so v oddelkih še prosta mesta. Če je vlog za vpis več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec Komisija za sprejem otrok v vrtec. Vloga za vpis v vrtec se dobi v vrtcu, tajništvu šole in na spletni strani.

Zdravniško potrdilo:
Za otrokov vstop v vrtec je potrebno potrdilo otrokovega osebnega zdravnika. Potrdilo starši oddajo vzgojiteljici na prvem roditeljskem sestanku oziroma prvi dan otrokovega prihoda v vrtec. Brez zdravniškega potrdila uvajanje otroka v vrtec ni mogoče.  

SVETUJEMO VAM:

  • Izkoristite pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, ki se  prične z dnem uradnega vpisa. Otroka prve dni ne puščajte samega v vrtcu, ker bo prilagajanje težje. Ko otrok prične bolj sodelovati z vzgojiteljico in drugimi otroki v skupini, starši postopno zapuščajte skupino.
  • Na pogovorni uri z vzgojiteljico in njeno pomočnico se pogovorite o  otroku, njegovem napredku, njegovih posebnostih, vsem za kar menite, da je prav, da vzgojiteljica o vašem otroku ve.
  • Svetovalna služna vrtca je namenjena vsem otrokom, s poudarkom na preventivnem in razvojnem področju. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev otrokovih posebnosti in težav. Starši se lahko tudi sami obrnete na svetovalno službo in se za pogovor dogovorite po telefonu ali na natasa.bozic-rusjan@os-dobrovo.si.
  • Ne vmešavajte se v medvrstniške konflikte, ki se zgodijo v vrtcu in jih ne rešujte sami, pač pa se pogovorite z vzgojiteljico.
  • Vsak dan si oglejte oglasno desko, risbe in otroške izdelke ter preberite obvestila in se držite navodil.Otrokova obleka in obutev naj bosta primerna za igro in bivanje tako v igralnici kot tudi zunaj. Otroci se umažejo, polijejo, zmočijo, zato so rezervna oblačila nujna.
  • Aktivno sodelujte na roditeljskih sestankih in v svetu staršev ter se udeležujte predavanj, prireditev in družinskih srečanj, ki jih organizira vrtec. 

Obvestila

14.05.2023
Uganka meseca maja
Enota Dobrovo
Svetovni dan družine
13.04.2023
Aprilska uganka
Enota Dobrovo
DAN ZEMLJE
09.03.2023
Uganka meseca marca
Enota Dobrovo
06.03.2023
Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24
Enota Dobrovo
09.10.2022
Oktobrska uganka
Enota Dobrovo
Teden otroka