Vpis v vrtec

Otrok je lahko sprejet v vrtec, ko dopolni starost 11 mesecev. Vpis v vrtec je mogoč na podlagi razpisa v marcu oziroma kadarkoli med letom, če so v oddelkih še prosta mesta. Če je vlog za vpis več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec Komisija za sprejem otrok v vrtec.  Vloga za vpis v vrtec se dobi v vrtcu, tajništvu šole in na spletni strani.  

 

Zdravniško potrdilo 
Za otrokov vstop v vrtec je potrebno potrdilo otrokovega osebnega zdravnika. Potrdilo starši oddajo vzgojiteljici na prvem roditeljskem sestanku oziroma prvi dan otrokovega prihoda v vrtec. Brez zdravniškega potrdila uvajanje otroka v vrtec ni mogoče.  
 

SVETUJEMO VAM: 
 
- izkoristite pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, ki se  prične z dnem uradnega vpisa. Otroka prve dni ne puščajte samega v vrtcu, ker bo prilagajanje težje. Ko otrok prične bolj sodelovati z vzgojiteljico in drugimi otroki v skupini, starši postopno zapuščajte skupino. 
 
- na pogovorni uri z vzgojiteljico in njeno pomočnico se pogovorite o  otroku, njegovem napredku, njegovih posebnostih, vsem za kar menite, da je prav, da vzgojiteljica o vašem otroku ve. 
 
- svetovalna služna vrtca je namenjena vsem otrokom, s poudarkom na preventivnem in razvojnem področju. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev otrokovih posebnosti in težav. Starši se lahko tudi sami obrnete na svetovalno službo in se za pogovor dogovorite po telefonu ali na natasa.bozic-rusjan@os-dobrovo.si
 
- ne vmešavajte se v medvrstniške konflikte, ki se zgodijo v vrtcu in jih ne rešujte sami, pač pa se pogovorite z vzgojiteljico. 
 
- vsak dan si oglejte oglasno desko, risbe in otroške izdelke ter preberite obvestila in se držite navodil. 
 
- otrokova obleka in obutev naj bosta primerna za igro in bivanje tako v igralnici kot tudi zunaj. Otroci se umažejo, polijejo, zmočijo, zato so rezervna oblačila nujna. 
 
- aktivno sodelujte na roditeljskih sestankih in v svetu staršev ter se udeležujte predavanj, prireditev in družinskih srečanj, ki jih organizira vrtec. 

Obvestila

08.11.2021
UGANKA MESECA NOVEMBRA

V novembru slovenske splošne knjižnice praznujemo svoj dan.

19.10.2021
Potujoča knjižnica vsak prvi torek v mesecu
Enota Dobrovo

Vsak prvi torek v mesecu je v bližini vrtca v Kojskem, Biljani in na Dobrovem  ...

07.10.2021
Jesenski bralni izziv

V Goriški knjižnici so pripravili Jesenski bralni izziv in ga vključili v Nacionalni projekt skupnega...

06.10.2021
Teden otroka

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je osrednja tema letošnjega Teden otroka®, ki se je začel v ponedeljek, 4. oktobra 2021. Kot protiutež...

01.10.2021
Nova spletna stran

Vsebine spletne strani so še v nastajanju.