Vpis v vrtec

Otrok je lahko sprejet v vrtec, ko dopolni starost 11 mesecev. Vpis v vrtec je mogoč na podlagi razpisa v marcu oziroma kadarkoli med letom, če so v oddelkih še prosta mesta. Če je vlog za vpis več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec Komisija za sprejem otrok v vrtec. Vloga za vpis v vrtec se dobi v vrtcu, tajništvu šole in na spletni strani.

Zdravniško potrdilo:
Za otrokov vstop v vrtec je potrebno potrdilo otrokovega osebnega zdravnika. Potrdilo starši oddajo vzgojiteljici na prvem roditeljskem sestanku oziroma prvi dan otrokovega prihoda v vrtec. Brez zdravniškega potrdila uvajanje otroka v vrtec ni mogoče.  

SVETUJEMO VAM:

  • Izkoristite pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, ki se  prične z dnem uradnega vpisa. Otroka prve dni ne puščajte samega v vrtcu, ker bo prilagajanje težje. Ko otrok prične bolj sodelovati z vzgojiteljico in drugimi otroki v skupini, starši postopno zapuščajte skupino.
  • Na pogovorni uri z vzgojiteljico in njeno pomočnico se pogovorite o  otroku, njegovem napredku, njegovih posebnostih, vsem za kar menite, da je prav, da vzgojiteljica o vašem otroku ve.
  • Svetovalna služna vrtca je namenjena vsem otrokom, s poudarkom na preventivnem in razvojnem področju. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev otrokovih posebnosti in težav. Starši se lahko tudi sami obrnete na svetovalno službo in se za pogovor dogovorite po telefonu ali na natasa.bozic-rusjan@os-dobrovo.si.
  • Ne vmešavajte se v medvrstniške konflikte, ki se zgodijo v vrtcu in jih ne rešujte sami, pač pa se pogovorite z vzgojiteljico.
  • Vsak dan si oglejte oglasno desko, risbe in otroške izdelke ter preberite obvestila in se držite navodil.Otrokova obleka in obutev naj bosta primerna za igro in bivanje tako v igralnici kot tudi zunaj. Otroci se umažejo, polijejo, zmočijo, zato so rezervna oblačila nujna.
  • Aktivno sodelujte na roditeljskih sestankih in v svetu staršev ter se udeležujte predavanj, prireditev in družinskih srečanj, ki jih organizira vrtec. 

Obvestila

29.03.2024
Roditeljski sestanek za starše predšolskih otrok - predavanje dr. Vesne Vuk Godina
Enota Dobrovo
Zakaj malih otrok ne smemo vzgajati skladno z načeli otroku prijazne vzgoje?
01.03.2024
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25
Enota Dobrovo
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25 poteka od 4. 3. do 15. 3. 2024.
14.12.2023
Obratovanje vrtca med zimskimi počitnicami
Enota Dobrovo
Spoštovani starši. Obveščamo vas, da bo med zimskimi počitnicami (19.-23. 2. 2024) obratoval vrtec na Dobrovem.
27.11.2023
Motivacijsko predavanje Aljoše Bagole
Enota Dobrovo
27.11.2023
Ali naj objavim na internetu?
Enota Dobrovo
V enournem spletnem seminarju bo dr. Benjamin Lesjak, sodelavec Safe.si, pravnik in predavatelj na Safe.si predavanjih za...