Zeleni nahrbtnik

V skupinah Zeleni palčki in Zakladi smo zaključili z naravoslovnim projektom Zeleni nahrbtnik, ki ga razpisuje Zveza prijateljev mladine. Zeleni škrat nam je v gozdičku pustil pismo z nalogo - vprašanjem "Kako bi ohranili gozdiček, takšen kot je sedaj". Otroci so hitro prišli do ugotovitev in odgovorov, da drevesa za rast potrebujejo vodo, zrak, svetlobo, toploto in zemljo. Da bi se o tem prepričali, smo opazovali rast fižola v različnih življenjskih pogojih. Tako smo prišli do ugotovitve, kako pomembna je voda za življenje in s ukvarjali z vprašanjem "Voda, kaj mi pomeni". Izdelali smo plakat, preprosto čistilno napravo s katero so čistili vodo v potoku. S pomočjo hišnikov smo izdelali zbiralnik za vodo, s katero bomo zalivali naš vrtiček. Opazovali smo razvojni krog žabic, za katere je voda še kako pomembna. 
Da bi ohranili naš gozdiček takšen kot je, smo ga najprej dobro očistili in se odločili, da vanj posadimo novo drevo. Na obisk smo povabili gozdarja, gospoda Reščič, ki je tata našega Davida. Ta se je na naše povabilo hitro odzval. Odgovarjal je na številna vprašanja o gozdu, kako ohraniti gozd, posaditi drevo, delu gozdarjev. Predstavil nam je tudi opremo, ki jo potrebujejo gozdarji pri delu in nam podaril pobarvanke, ki nas opozarjajo na to, kako se pravilno obnašati v gozdu.
Da bi odrasle opozorili na okoljevarstvene probleme, smo pred igralnico postavili razstavo slik. Slikali smo gozd kakršen je sedaj in kakšen bi bil, če ne bi bilo vode. 
 

Galerija fotografij