Ohranimo čebele, posadimo medovite rastline

Tudi otroci iz dislocirane enote Biljana smo sodelovali v okoljevarstvenem projektu Zeleni nahrbtnik. Izhajali smo iz knjige Greta in velikani in  ob tem razmišljali  kdo so ti velikani, ki uničujejo naravo. Ugotovili smo, da smo to pravzaprav mi ljudje. Ne le odrasli pač pa tudi mi otroci. Trgamo rože in jih potem odvržemo, ker jih ne moremo več držati, lomimo veje dreves v gozdičku, mečemo kamne v mlako kjer so žabe, mečemo smeti na tla... Pri načrtovanju projekta smo izhajali prav iz ravnanja otrok ( trgajo rože in jih nato odvržejo na tla) in se ob tem pogovarjali zakaj z našim ravnanjem škodujemo naravi. Ugotovili smo, da so rože hrana za čebele in pogovor nadaljevali v smeri pomena čebel za človeka. Na pobudo otrok smo v vrtec povabili čebelarja, ki nam je predstavil pomen čebel. V bližnjem sadovnjaku smo naredili poskus (cvetočo češnjevo vejico smo dali v vrečko, da čebele niso mogle do cvetov) in po cvetenju ugotovili, da na tej vejici ni plodov.  Ugotovili smo, da brez čebel ne bo življenja in se zato odločili za akcijo "OHRANIMO ČEBELE, POSADIMO MEDOVITE RASTLINE."

V knjižnici smo si izposodili knjige o čebelah in medovitih rastlinah. Pogovarjali smo se kje bi lahko dobili rastline, ki bi jih nato v vrtcu posadili. Spomnili smo se na vrtnarijo v Medani in Agrario.  Po brajdah smo se  peš odpravili do Medane, kjer nas je ga. Nataša prijazno sprejela in nam razkazala vrtnarijo ter vsakemu podarila rožo. Kasneje pa smo prevzeli še zelišča in dišavnice. V vrtnariji smo pustili plakate, ki so jih otroci sami narisali in nanje napisali "Ohranimo čebele, posadimo medovite rastline." Plakate smo odnesli tud v Agrario, kjer so se prav tako ozdvali na našo akcijo in nam podarili zemljo in cvetlična korita. V vrtcu smo nato v cvetlična korita, ki so jih otroci pobarvali in poslikali, ter na gredico posadili rože ter zelišča. V lončke pa smo posadili semena sončnic, ki jih vestno zalivamo.  Plakate so otroci odneslitudi  domov in jih v domači vasi obesili na vidna mesta, da bodo na ohranjanje čebel opominjali tudi ostale prebivalce Brd. 

Ves čas nas je pri delu spremljal  in nagovarjal palček Rudi. Rudi živi v gozdu pod velikih hrastom in je velik ljubitelj in čuvaj narave.

Galerija fotografij