Ime čarobnega drevesa

Pri Ovčkah smo v preteklem mesecu izvedli projekt, s katerim so otroci spoznavali različne lutke ter spoznali lutkovno predstavo kot igralci. Izhodišče je bila pravljica Ime čarobnega drevesa, avtorice Dianne Hofmeyr. Pravljico so otroci že spoznali v Tednu otroka in jih je tako prevzela, da so jo večkrat omenjali, zato smo njihovo motivacijo izkoristili za izhodišče projekta. Zaradi vsebine pravljice, ki se je odvijala v Afriki, smo najprej izvedli dejavnosti, ki so otrokom pomagale spoznati okolje dogajanja pravljice. Otroci so tako spoznali Afriko, njene prebivalce, živali in ostale značilnosti; spoznali so različne vrste lutk, najbolj prstne lutke, se z njimi igrali ter pripravili lutkovno predstavo, ki so jo zaigrali ostalim otrokom v vrtcu.

Galerija fotografij