Gozdna knjižnica

Otroci iz rdeče igralnice so v sodelovanju s hišniki izdelali gozdno hišico za knjige. Namen le te je spodbujanje predopismenjevanja in predbralnih veščin v naravnem okolju.