Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

 • Predlaga nadstandardne programe,
 • Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • Daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • Daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • Razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,Voli predstavnike v svet vrtca,
 • Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki staršev v Svetu staršev:

 
Enota KOJSKO
Enota DOBROVO
Dislocirani oddelek vrtca BILJANA
 • jasli 1 – Kaja Prinčič

 • jasli 2 – Luka Rožič

 • vrtec 1 – Tamara Kumar

 • vrtec 2 – Mitja Štekar

 • vrtec 3 – Nejc Konjedic

 • jasli 1 – Katarina Šrimf Vendramin

 • jasli 2 – Nika Mikulin

 • jasli 3 – Špela Peršič

 • jasli 4 – 

 • vrtec 1 – Suzana Fabricijo Brus

 • vrtec 2 – 

 • vrtec 3 – Meta Valentinčič

 • vrtec 1 – Aleksandra Bajt

 • vrtec 2 – Teja Erzetič

Predsednik/ca sveta staršev:

    Obvestila

    01.06.2022
    Uganka meseca junija
    Enota Dobrovo
    Bližajo se počitnice ...
    03.05.2022
    Uganka meseca maja
    Enota Dobrovo
    Svetovni dan čebel
    30.03.2022
    Uganka meseca aprila
    Enota Dobrovo
    Svetovni dan knjige
    22.03.2022
    Kuharski izziv testenine
    Enota Kojsko
    V skupini pikapolonice smo se preizkusili v izdelovanju domačih testenin. naš recept si lahko ogledate tukaj.
    16.03.2022
    "Dober spanec, bister um, vse dobro"
    Enota Dobrovo
    V petek, 18. marca 2022, se obeležuje svetovni dan spanja, tokrat pod sloganom "Dober spanec, bister um, vse dobro".