Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

  •         predlaga nadstandardne programe,
  •         daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  •         daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  •         daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  •         razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  •         obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  •         voli predstavnike v svet vrtca,
  •         opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Predstavniki staršev v Svetu staršev:

Enota  KOJSKO

  jasli  1 – Neja Vuk Jakončič
  jasli  2  – Kaja Prinčič
  vrtec 1 – Tamara Kumar
  vrtec 2 – Nejc Konjedic
  vrtec 3 – Nea Čotar
        
Enota DOBROVO

  jasli  1 – Teja Erzetič     
  jasli  2 – Suzana Fabricijo Brus
  jasli  3 – Špela Peršič
  jasli  4 – Nejka Miklavčič
  vrtec 1 – Lara Lozar
  vrtec 2 – Anuška Mišigoj
  vrtec 3 – Aleksandra Bajt

Dislocirani oddelek vrtca  BILJANA

  vrtec 1 – Mario Pernek
  vrtec 2 – Anja  Terčič

Predsednica sveta staršev: Aleksandra Bajt

 

Obvestila

08.11.2021
UGANKA MESECA NOVEMBRA

V novembru slovenske splošne knjižnice praznujemo svoj dan.

19.10.2021
Potujoča knjižnica vsak prvi torek v mesecu
Enota Dobrovo

Vsak prvi torek v mesecu je v bližini vrtca v Kojskem, Biljani in na Dobrovem  ...

07.10.2021
Jesenski bralni izziv

V Goriški knjižnici so pripravili Jesenski bralni izziv in ga vključili v Nacionalni projekt skupnega...

06.10.2021
Teden otroka

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je osrednja tema letošnjega Teden otroka®, ki se je začel v ponedeljek, 4. oktobra 2021. Kot protiutež...

01.10.2021
Nova spletna stran

Vsebine spletne strani so še v nastajanju.