Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

 • Predlaga nadstandardne programe,
 • Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • Daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • Daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • Razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,Voli predstavnike v svet vrtca,
 • Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki staršev v Svetu staršev:

 
Enota KOJSKO
Enota DOBROVO
Dislocirani oddelek vrtca BILJANA
 • jasli 1 – Katarina Jenko Šfiligoj

 • jasli 2 – Luka Rožič

 • vrtec 1 – Lucija Simčič Hren

 • vrtec 2 – Matej Furlan

 • vrtec 3 – Mitja Štekar

 • jasli 1 – Boštjan Vendramin

 • jasli 2 – Rok Skubin

 • jasli 3 – Katarina Šrimpf Vendramin

 • jasli 4 – Katarina Cotič

 • vrtec 1 – Nika Mikuln

 • vrtec 2 –  Ana Lenščak

 • vrtec 3 – Tibor Jakončič

 • vrtec 1 – Anka Hančič

 • vrtec 2 – Meta Valentinčič

Predsednik/ca sveta staršev: Nejc Konjedic

    Obvestila

    14.04.2024
    Obratovanje vrtca med poletnimi počitnicami
    Enota Dobrovo
    Spoštovani starši. Obveščamo vas, da bo v juliju in avgustu obratoval vrtec v Enoti Dobrovo.
    29.03.2024
    Roditeljski sestanek za starše predšolskih otrok - predavanje dr. Vesne Vuk Godina
    Enota Dobrovo
    Zakaj malih otrok ne smemo vzgajati skladno z načeli otroku prijazne vzgoje?
    01.03.2024
    Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25
    Enota Dobrovo
    Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25 poteka od 4. 3. do 15. 3. 2024.
    27.11.2023
    Motivacijsko predavanje Aljoše Bagole
    Enota Dobrovo
    27.11.2023
    Ali naj objavim na internetu?
    Enota Dobrovo
    V enournem spletnem seminarju bo dr. Benjamin Lesjak, sodelavec Safe.si, pravnik in predavatelj na Safe.si predavanjih za...