Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

 • Predlaga nadstandardne programe,
 • Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • Daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • Daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • Razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,Voli predstavnike v svet vrtca,
 • Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki staršev v Svetu staršev:

 
Enota KOJSKO
Enota DOBROVO
Dislocirani oddelek vrtca BILJANA
 • jasli 1 – Neja Vuk Jakončič

 • jasli 2 – Kaja Prinčič

 • vrtec 1 – Tamara Kumar

 • vrtec 2 – Nejc Konjedic

 • vrtec 3 – Nea Čotar

 • jasli 1 – Teja Erzetič

 • jasli 2 – Suzana Fabricijo Brus

 • jasli 3 – Špela Peršič

 • jasli 4 – Nejka Miklavčič

 • vrtec 1 – Lara Lozar

 • vrtec 2 – Anuška Mišigoj

 • vrtec 3 – Aleksandra Bajt

 • vrtec 1 – Mario Pernek

 • vrtec 2 – Anja Terčič

Predsednica sveta staršev: Aleksandra Bajt

    Obvestila

    03.05.2022
    Uganka meseca maja
    Enota Dobrovo
    Svetovni dan čebel
    30.03.2022
    Uganka meseca aprila
    Enota Dobrovo
    Svetovni dan knjige
    22.03.2022
    Kuharski izziv testenine
    Enota Kojsko
    V skupini pikapolonice smo se preizkusili v izdelovanju domačih testenin. naš recept si lahko ogledate tukaj.
    16.03.2022
    "Dober spanec, bister um, vse dobro"
    Enota Dobrovo
    V petek, 18. marca 2022, se obeležuje svetovni dan spanja, tokrat pod sloganom "Dober spanec, bister um, vse dobro".
    10.03.2022
    Kuharski izziv Muffini
    Enota Kojsko
    V skupini Mavrice smo pekli Muffine. Naš recept si lahko ogledate tukaj