Programi

Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je Kurikulum za vrtce. To je nacionalni dokument, ki je bil sprejet marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. V skladu s kurikulom za vrtce uresničujemo cilje in načela predšolske vzgoje, ki temeljijo na spoznanjih, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem ter da v vrtcu, skupaj z vrstniki in odraslimi, razvija lastno družbenost in individualnost. V jutranjem času otroke združujemo do 8. ure, v popoldanskem času  pa od 15.30 dalje na Dobrovem in v Kojskem.

Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se, ob zmanjševanju števila prisotnih otrok ali izvajanju vzdrževalnih del, otroke iz različnih skupin združuje znotraj enote in tudi med enotama. Do združevanja lahko prihaja ob praznikih (božično-novoletni, prvomajski) in med šolskimi počitnicami (jesenske, zimske, poletne).V času poletnih počitnic oblikujemo oddelke glede na število in starost otrok. V juliju in avgustu je vrtec samo v eni enoti vrtca (odvisno od števila prijavljenih otrok). Vsebuje spontane in načrtovane dejavnosti, obogatitvene dejavnosti, bivanje na prostem, tri obroke hrane, suho in sveže sadje ter napitke, spanje ali popoldanski počitek. Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur.

Vrtec izvaja:

  • POLDNEVNI PROGRAM: od 7.30 do 13.30, za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Otrok je lahko v vrtcu največ 6 ur. Vsebuje spontane in načrtovane dejavnosti, obogatitvene dejavnosti, bivanje na prostem, dva obroka hrane in sveže sezonsko sadje.  

  • DNEVNI PROGAM: od 6.30 do 16.30, za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur. Vsebuje spontane in načrtovane dejavnosti, obogatitvene dejavnosti, bivanje na prostem, tri obroke hrane in sveže sezonsko sadje, popoldanski počitek ali spanje. 

 

Oddelki prvega starostnega obdobja 
 
06.30 – 07.30 - združevanje otrok ob prihodu v vrtec, druženje ob spontanih dejavnostih v  igralnici,  (od 6.45 do 7.15 zajtrk)   

07.30 – 09.15 - spontane dejavnosti, priprava na malico + malica 

09.15 – 11.15 - nega, načrtovane in spontane dejavnosti v igralnicah, atriju, naravi, v drugem bližnjem okolju vrtca in na igrišču  

11.15 – 11.45 - priprava na kosilo in kosilo 

11.45 – 15.00 - priprava na počitek in spanje                               

14.45 – 15.15 - popoldanska malica 

15.30 – 16.30 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov (enota Dobrovo) 

15.30 – 16.15 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov (enota Kojsko). 
 

Oddelki drugega starostnega obdobja 
 
06.30 – 08.00  - združevanje otrok ob prihodu v vrtec, druženje ob spontanih dejavnostih v igralnici (od 6.45 do 7.15 zajtrk)                 

08.30 – 09.15 - priprava na malico + malica 

09.15 – 11.45 - načrtovane in spontane  dejavnosti v igralnicah, atriju, naravi, v drugem bližnjem okolju vrtca in na igrišču    

11.45 – 12.30 - priprava na kosilo in kosilo 

12.30 – 15.30 - umirjene, spontane dejavnosti v igralnici in na prostem in popoldanski počitek 

14.45 – 15.15 - popoldanska malica 

15.30 – 16.30 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov (enota Dobrovo) 

15.30 – 16.15 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov (enota Kojsko)  

Obvestila

08.11.2021
UGANKA MESECA NOVEMBRA

V novembru slovenske splošne knjižnice praznujemo svoj dan.

19.10.2021
Potujoča knjižnica vsak prvi torek v mesecu
Enota Dobrovo

Vsak prvi torek v mesecu je v bližini vrtca v Kojskem, Biljani in na Dobrovem  ...

07.10.2021
Jesenski bralni izziv

V Goriški knjižnici so pripravili Jesenski bralni izziv in ga vključili v Nacionalni projekt skupnega...

06.10.2021
Teden otroka

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je osrednja tema letošnjega Teden otroka®, ki se je začel v ponedeljek, 4. oktobra 2021. Kot protiutež...

01.10.2021
Nova spletna stran

Vsebine spletne strani so še v nastajanju.