Programi

Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je Kurikulum za vrtce. To je nacionalni dokument, ki je bil sprejet marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. V skladu s kurikulom za vrtce uresničujemo cilje in načela predšolske vzgoje, ki temeljijo na spoznanjih, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem ter da v vrtcu, skupaj z vrstniki in odraslimi, razvija lastno družbenost in individualnost. V jutranjem času otroke združujemo do 8. ure, v popoldanskem času pa od 15.30 dalje na Dobrovem in v Kojskem. Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se, ob zmanjševanju števila prisotnih otrok ali izvajanju vzdrževalnih del, otroke iz različnih skupin združuje znotraj enote in tudi med enotama. Do združevanja lahko prihaja ob praznikih (božično-novoletni, prvomajski) in med šolskimi počitnicami (jesenske, zimske, poletne).V času poletnih počitnic oblikujemo oddelke glede na število in starost otrok. V juliju in avgustu je vrtec samo v eni enoti vrtca (odvisno od števila prijavljenih otrok). Vsebuje spontane in načrtovane dejavnosti, obogatitvene dejavnosti, bivanje na prostem, tri obroke hrane, suho in sveže sadje ter napitke, spanje ali popoldanski počitek. Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur.

Vrtec izvaja:

  • POLDNEVNI PROGRAM: od 7.00 do 13.00, za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Otrok je lahko v vrtcu največ 6 ur. Vsebuje spontane in načrtovane dejavnosti, obogatitvene dejavnosti, bivanje na prostem, dva obroka hrane in sveže sezonsko sadje.  

  • DNEVNI PROGAM: od 6.30 do 16.30 na Dobrovem in v Biljani ter do 16.15 v Kojskem, za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur. Vsebuje spontane in načrtovane dejavnosti, obogatitvene dejavnosti, bivanje na prostem, tri obroke hrane in sveže sezonsko sadje, popoldanski počitek ali spanje. 

Oddelki prvega starostnega obdobja 
 
06.30 – 07.30 - združevanje otrok ob prihodu v vrtec, druženje ob spontanih dejavnostih v igralnici (zajtrk po potrebi)

07.30 – 09.15 - spontane dejavnosti, priprava na malico + malica

09.15 – 11.15 - nega, načrtovane in spontane dejavnosti v igralnicah, atriju, naravi, v drugem bližnjem okolju vrtca in na igrišču

11.15 – 11.45 - priprava na kosilo in kosilo

11.45 – 15.00 - priprava na počitek in spanje

14.45 – 15.15 - popoldanska malica

15.30 – 16.30 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov (enota Dobrovo)

15.30 – 16.15 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov (enota Kojsko). 

Oddelki drugega starostnega obdobja 

06.30 – 08.00  - združevanje otrok ob prihodu v vrtec, druženje ob spontanih dejavnostih v igralnici (od 6.45 do 7.15 zajtrk) 

08.30 – 09.15 - priprava na malico + malica

09.15 – 11.45 - načrtovane in spontane  dejavnosti v igralnicah, atriju, naravi, v drugem bližnjem okolju vrtca in na igrišču

11.45 – 12.30 - priprava na kosilo in kosilo

12.30 – 15.30 - umirjene, spontane dejavnosti v igralnici in na prostem in popoldanski počitek

14.45 – 15.15 - popoldanska malica

15.30 – 16.30 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov (enota Dobrovo)

15.30 – 16.15 - združevanje otrok ob igri, odhajanje domov (enota Kojsko)  

Obvestila

14.04.2024
Obratovanje vrtca med poletnimi počitnicami
Enota Dobrovo
Spoštovani starši. Obveščamo vas, da bo v juliju in avgustu obratoval vrtec v Enoti Dobrovo.
29.03.2024
Roditeljski sestanek za starše predšolskih otrok - predavanje dr. Vesne Vuk Godina
Enota Dobrovo
Zakaj malih otrok ne smemo vzgajati skladno z načeli otroku prijazne vzgoje?
01.03.2024
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25
Enota Dobrovo
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25 poteka od 4. 3. do 15. 3. 2024.
27.11.2023
Motivacijsko predavanje Aljoše Bagole
Enota Dobrovo
27.11.2023
Ali naj objavim na internetu?
Enota Dobrovo
V enournem spletnem seminarju bo dr. Benjamin Lesjak, sodelavec Safe.si, pravnik in predavatelj na Safe.si predavanjih za...