Predstavitev vrtca

VRTEC PRI OŠ ALOJZA GRADNIKA je del mreže javnih vrtcev, ki ga je v sestavi zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ustanovila Občina Brda. Vrtec izvaja dejavnosti v:

  • enoti vrtca na Dobrovem, ki deluje s sedmimi oddelki,

  • enoti vrtca v Kojskem  s petimi oddelki,

  • v dislociranem oddelku vrtca v Biljani z dvema oddelkoma.

Letni delovni načrt vrtca temelji na določilih Zakona o vrtcih in Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. LDN je strokovna in vsebinska  podlaga letnih delovnih načrtov enot in strokovnih delavk v oddelkih.

Uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje poteka sistematično in načrtno. Delujemo v skladu s  Kurikulom za vrtce, ki je nacionalni dokument. V njem so opredeljena področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.

V vrtcu si prizadevamo, da se otrok  razvije v samostojno, odgovorno in socialno čutečo osebo, ob tem spoznava in  ohranja lastno identiteto, ter je aktiven posameznik družbe. 

V našem vrtcu ima zelo pomembno vlogo igra, ki je za otroka najboljša vaja. Spodbujamo funkcijsko, konstrukcijsko, simbolno in družabno igro. V igri otrok spoznava  sebe, postavlja meje sebi in drugim, uči se jezika, komunikacije, preko izkušenj  pridobiva matematično in naravoslovno znanje. Otrok razvija in krepi svoje telo, sposobnosti, postaja odgovoren, strpen do drugih in drugačnih, prepoznava in razloži svoje občutke. V vsakem otroku želimo spodbujati pristnost, pozitivnost in srčnost. Prihodnost naših otrok je tudi naša prihodnost , zato se bomo vedno trudili za boljšo bodočnost.

ZAPOSLENI V VRTCU :

Skupina Dobrovo - Oddelek Vzgojitelj
1. skupina – prvo starostno obdobje Jana Fabjančič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Vlasta Cej, VPO* pomočnica vzgojiteljice
2. skupina – prvo starostno obdobje Tina Kristančič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Lea Srebernič Jug, VPO pomočnica vzgojiteljice
3. skupina – prvo starostno obdobje Mojca Medvešček, vzgojiteljica predšolskih otrok
Jana Marinič, VPO pomočnica vzgojiteljice
4. skupina – drugo starostno obdobje Mirjam Marinič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Maja Filej, VPO pomočnica vzgojiteljice
5. skupina – drugo starostno obdobje Lavra Peršolja, vzgojiteljica predšolskih otrok
Katarina Fabricijo, VPO pomočnica vzgojiteljice Rok Makorič – spremljevalec
6. skupina – drugo starostno obdobje                                                                                 Vesna Bužinel, vzgojiteljica predšolskih otrok
Petra Gomišček, VPO pomočnica vzgojiteljice

7. skupina – drugo starostno obdobje

Erika Gruntar Marković, vzgojiteljica predšolskih otrok
Tamara Barbič, VPO pomočnica vzgojiteljice
Dislocirani oddelek v Biljani - Oddelek Vzgojitelj
1. skupina – drugo starostno obdobje                        Rozi Mervič, vzgojiteljica predšolskih otrok ž
Simona Mikulin, VPO pomočnica vzgojiteljice
2. skupina – drugo starostno obdobje Mariza Koncut, vzgojiteljica predšolskih otrok
Anita Krmelj, VPO pomočnica vzgojiteljice
Enota Kojsko - Oddelek Vzgojitelj
1. skupina – prvo starostno obdobje Karmen Krivec, vzgojiteljica predšolskih otrok
Urška Gašperčič, VPO pomočnica vzgojiteljice
2. skupina – prvo starostno obdobje                          Katja Simčič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Monika Marinič, VPO pomočnica vzgojiteljice
3. skupina – prvo starostno obdobje Monika Prinčič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Tanja Bučinel, VPO pomočnica vzgojiteljice
4. skupina – drugo starostno obdobje Danila Lazar, vzgojiteljica predšolskih otrok
Ana Stanič - spremljevalka
5. skupina – drugo starostno obdobje Tanja Mavrič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Meri Klobučar, VPO pomočnica vzgojiteljice

Obvestila

08.11.2021
UGANKA MESECA NOVEMBRA

V novembru slovenske splošne knjižnice praznujemo svoj dan.

19.10.2021
Potujoča knjižnica vsak prvi torek v mesecu
Enota Dobrovo

Vsak prvi torek v mesecu je v bližini vrtca v Kojskem, Biljani in na Dobrovem  ...

07.10.2021
Jesenski bralni izziv

V Goriški knjižnici so pripravili Jesenski bralni izziv in ga vključili v Nacionalni projekt skupnega...

06.10.2021
Teden otroka

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je osrednja tema letošnjega Teden otroka®, ki se je začel v ponedeljek, 4. oktobra 2021. Kot protiutež...

01.10.2021
Nova spletna stran

Vsebine spletne strani so še v nastajanju.