Predstavitev vrtca

Vrtec pri OŠ Alojza Gradnika je del mreže javnih vrtcev, ki ga je v sestavi zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ustanovila Občina Brda. Vrtec izvaja dejavnosti v:

  • Enoti vrtca Dobrovo, ki deluje s sedmimi oddelki,
  • Enoti vrtca Kojsko s petimi oddelki,
  • dislociranem oddelku vrtca v Biljani z dvema oddelkoma.

Letni delovni načrt vrtca temelji na določilih Zakona o vrtcih in Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. LDN je strokovna in vsebinska  podlaga letnih delovnih načrtov enot in strokovnih delavk v oddelkih.

Uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje poteka sistematično in načrtno. Delujemo v skladu s  Kurikulom za vrtce, ki je nacionalni dokument. V njem so opredeljena področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.

V vrtcu si prizadevamo, da se otrok  razvije v samostojno, odgovorno in socialno čutečo osebo, ob tem spoznava in  ohranja lastno identiteto, ter je aktiven posameznik družbe. 

V našem vrtcu ima zelo pomembno vlogo igra, ki je za otroka najboljša vaja. Spodbujamo funkcijsko, konstrukcijsko, simbolno in družabno igro. V igri otrok spoznava  sebe, postavlja meje sebi in drugim, uči se jezika, komunikacije, preko izkušenj  pridobiva matematično in naravoslovno znanje. Otrok razvija in krepi svoje telo, sposobnosti, postaja odgovoren, strpen do drugih in drugačnih, prepoznava in razloži svoje občutke. V vsakem otroku želimo spodbujati pristnost, pozitivnost in srčnost. Prihodnost naših otrok je tudi naša prihodnost , zato se bomo vedno trudili za boljšo bodočnost.

ZAPOSLENI V VRTCU :

Oddelek

Vzgojitelji

Enota Dobrovo

1. skupina – prvo starostno obdobje Jana Fabjančič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Ana Stanič, vzgojiteljica predšolskih otrok
2. skupina – prvo starostno obdobje Tina Kristančič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Jana Marinič, vzgojiteljica predšolskih otrok
3. skupina – prvo starostno obdobje Mojca Medvešček, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Petra Gomišček, vzgojiteljica predšolskih otrok
4. skupina – drugo starostno obdobje Mirjam Marinič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Vlasta Cej, vzgojiteljica predšolskih otrok
5. skupina – drugo starostno obdobje Lavra Peršolja, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Tamara Barbič, vzgojiteljica predšolskih otrok
6. skupina – drugo starostno obdobje Vesna Bužinel, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Lea Srebernič Jug, vzgojiteljica predšolskih otrok
7. skupina – drugo starostno obdobje Erika Gruntar Marković, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Katarina Fabricijo, vzgojiteljica predšolskih otrok

Dislocirani oddelek v Biljani

1. skupina – drugo starostno obdobje Rozi Mervič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Nuša Munih, vzgojiteljica predšolskih otrok
Anka Marinič, spremljevalka
2. skupina – drugo starostno obdobje Tanja Mavrič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Anita Krmelj, vzgojiteljica predšolskih otrok

Enota Kojsko

1. skupina – prvo starostno obdobje Monika Prinčič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Suzi Erzetič, vzgojiteljica predšolskih otrok
2. skupina – prvo starostno obdobje Mariza Koncut, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Anka Medvešček, vzgojiteljica predšolskih otrok
3. skupina – prvo starostno obdobje Monika Marinič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Tanja Bučinel, vzgojiteljica predšolskih otrok
4. skupina – drugo starostno obdobje Katja Simčič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Dani Kristančič, vzgojitelj predšolskih otrok
5. skupina – drugo starostno obdobje Karmen Krivec, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Tina Drnovšček, vzgojitelj predšolskih otrok
Ostali
Ravnatelj Uroš Kobal
Pomočnica ravnatelja za vrtec Nives Cukjati
Svetovalna služba Nataša božič Rusjan
Tajništvo Karmen Kristančič
Računovodstvo računovodski servis Profitek - Katja Krvina
Ingrid Kumar Kodelja
Organizator prehrane in ZHR Mateja Kenda
Tehnično osebje Damil Hlede
Samanta Lesica
Gabriela Matias
Martina Bevčič
Aljaž Maffi

Obvestila

14.04.2024
Obratovanje vrtca med prvomajskimi počitnicami
Enota Dobrovo
Spoštovani starši. Obveščamo vas, da bo med prvomajskimi počitnicami (29. 4. - 3. 5. 2024) obratoval vrtec v Kojskem.
29.03.2024
Roditeljski sestanek za starše predšolskih otrok - predavanje dr. Vesne Vuk Godina
Enota Dobrovo
Zakaj malih otrok ne smemo vzgajati skladno z načeli otroku prijazne vzgoje?
01.03.2024
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25
Enota Dobrovo
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25 poteka od 4. 3. do 15. 3. 2024.
27.11.2023
Motivacijsko predavanje Aljoše Bagole
Enota Dobrovo
27.11.2023
Ali naj objavim na internetu?
Enota Dobrovo
V enournem spletnem seminarju bo dr. Benjamin Lesjak, sodelavec Safe.si, pravnik in predavatelj na Safe.si predavanjih za...