Predstavitev vrtca

Vrtec pri OŠ Alojza Gradnika je del mreže javnih vrtcev, ki ga je v sestavi zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ustanovila Občina Brda. Vrtec izvaja dejavnosti v:

  • enoti vrtca na Dobrovem, ki deluje s sedmimi oddelki,
  • enoti vrtca v Kojskem s petimi oddelki,
  • v dislociranem oddelku vrtca v Biljani z dvema oddelkoma.

Letni delovni načrt vrtca temelji na določilih Zakona o vrtcih in Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. LDN je strokovna in vsebinska  podlaga letnih delovnih načrtov enot in strokovnih delavk v oddelkih.

Uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje poteka sistematično in načrtno. Delujemo v skladu s  Kurikulom za vrtce, ki je nacionalni dokument. V njem so opredeljena področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.

V vrtcu si prizadevamo, da se otrok  razvije v samostojno, odgovorno in socialno čutečo osebo, ob tem spoznava in  ohranja lastno identiteto, ter je aktiven posameznik družbe. 

V našem vrtcu ima zelo pomembno vlogo igra, ki je za otroka najboljša vaja. Spodbujamo funkcijsko, konstrukcijsko, simbolno in družabno igro. V igri otrok spoznava  sebe, postavlja meje sebi in drugim, uči se jezika, komunikacije, preko izkušenj  pridobiva matematično in naravoslovno znanje. Otrok razvija in krepi svoje telo, sposobnosti, postaja odgovoren, strpen do drugih in drugačnih, prepoznava in razloži svoje občutke. V vsakem otroku želimo spodbujati pristnost, pozitivnost in srčnost. Prihodnost naših otrok je tudi naša prihodnost , zato se bomo vedno trudili za boljšo bodočnost.

ZAPOSLENI V VRTCU :

Oddelek

Vzgojitelji

Enota Dobrovo

1. skupina – prvo starostno obdobje Jana Fabjančič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Vlasta Cej, VPO pomočnica vzgojiteljice
2. skupina – prvo starostno obdobje Tina Kristančič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Lea Srebernič Jug, VPO pomočnica vzgojiteljice
3. skupina – prvo starostno obdobje Mojca Medvešček, vzgojiteljica predšolskih otrok
Jana Marinič, VPO pomočnica vzgojiteljice
4. skupina – drugo starostno obdobje Mirjam Marinič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Maja Filej, VPO pomočnica vzgojiteljice
5. skupina – drugo starostno obdobje Lavra Peršolja, vzgojiteljica predšolskih otrok
Katarina Fabricijo, VPO pomočnica vzgojiteljice
Rok Makorič, spremljevalec
Martina Bon, spremljevalka
6. skupina – drugo starostno obdobje Vesna Bužinel, vzgojiteljica predšolskih otrok
Petra Gomišček, VPO pomočnica vzgojiteljice
7. skupina – drugo starostno obdobje Erika Gruntar Marković, vzgojiteljica predšolskih otrok
Tamara Barbič, VPO pomočnica vzgojiteljice

Dislocirani oddelek v Biljani

1. skupina – drugo starostno obdobje Rozi Mervič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Nuša Munih, VPO pomočnica vzgojiteljice
2. skupina – drugo starostno obdobje Mariza Koncut, vzgojiteljica predšolskih otrok
Anita Krmelj, VPO pomočnica vzgojiteljice

Enota Kojsko

1. skupina – prvo starostno obdobje Karmen Krivec, vzgojiteljica predšolskih otrok
Urška Gašperčič, VPO pomočnica vzgojiteljice
2. skupina – prvo starostno obdobje Katja Simčič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Suzi Erzetič, VPO pomočnica vzgojiteljice
3. skupina – prvo starostno obdobje Monika Prinčič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Tanja Bučinel, VPO pomočnica vzgojiteljice
4. skupina – drugo starostno obdobje Monika Marinič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Dani Kristančič - VPO pomočnik vzgojiteljice
5. skupina – drugo starostno obdobje Tanja Mavrič, vzgojiteljica predšolskih otrok
Meri Klobučar, VPO pomočnica vzgojiteljice

Obvestila

03.05.2022
Uganka meseca maja
Enota Dobrovo
Svetovni dan čebel
30.03.2022
Uganka meseca aprila
Enota Dobrovo
Svetovni dan knjige
22.03.2022
Kuharski izziv testenine
Enota Kojsko
V skupini pikapolonice smo se preizkusili v izdelovanju domačih testenin. naš recept si lahko ogledate tukaj.
16.03.2022
"Dober spanec, bister um, vse dobro"
Enota Dobrovo
V petek, 18. marca 2022, se obeležuje svetovni dan spanja, tokrat pod sloganom "Dober spanec, bister um, vse dobro".
10.03.2022
Kuharski izziv Muffini
Enota Kojsko
V skupini Mavrice smo pekli Muffine. Naš recept si lahko ogledate tukaj