Predstavitev vrtca

Vrtec pri OŠ Alojza Gradnika je del mreže javnih vrtcev, ki ga je v sestavi zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ustanovila Občina Brda. Vrtec izvaja dejavnosti v:

  • Enoti vrtca Dobrovo, ki deluje s sedmimi oddelki,
  • Enoti vrtca Kojsko s petimi oddelki,
  • dislociranem oddelku vrtca v Biljani z dvema oddelkoma.

Letni delovni načrt vrtca temelji na določilih Zakona o vrtcih in Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. LDN je strokovna in vsebinska  podlaga letnih delovnih načrtov enot in strokovnih delavk v oddelkih.

Uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje poteka sistematično in načrtno. Delujemo v skladu s  Kurikulom za vrtce, ki je nacionalni dokument. V njem so opredeljena področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.

V vrtcu si prizadevamo, da se otrok  razvije v samostojno, odgovorno in socialno čutečo osebo, ob tem spoznava in  ohranja lastno identiteto, ter je aktiven posameznik družbe. 

V našem vrtcu ima zelo pomembno vlogo igra, ki je za otroka najboljša vaja. Spodbujamo funkcijsko, konstrukcijsko, simbolno in družabno igro. V igri otrok spoznava  sebe, postavlja meje sebi in drugim, uči se jezika, komunikacije, preko izkušenj  pridobiva matematično in naravoslovno znanje. Otrok razvija in krepi svoje telo, sposobnosti, postaja odgovoren, strpen do drugih in drugačnih, prepoznava in razloži svoje občutke. V vsakem otroku želimo spodbujati pristnost, pozitivnost in srčnost. Prihodnost naših otrok je tudi naša prihodnost , zato se bomo vedno trudili za boljšo bodočnost.

ZAPOSLENI V VRTCU :

Oddelek

Vzgojitelji

Enota Dobrovo

1. skupina – prvo starostno obdobje Jana Fabjančič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Vlasta Cej, vzgojiteljica predšolskih otrok
2. skupina – prvo starostno obdobje Tina Kristančič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Jana Marinič, vzgojiteljica predšolskih otrok
3. skupina – prvo starostno obdobje Mojca Medvešček, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Petra Gomišček, vzgojiteljica predšolskih otrok
4. skupina – drugo starostno obdobje Mirjam Marinič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Maja Raholin, vzgojiteljica predšolskih otrok
5. skupina – drugo starostno obdobje Lavra Peršolja, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Tamara Barbič, vzgojiteljica predšolskih otrok
6. skupina – drugo starostno obdobje Vesna Bužinel, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Lea Srebernič Jug, vzgojiteljica predšolskih otrok
7. skupina – drugo starostno obdobje Erika Gruntar Marković, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Katarina Fabricijo, vzgojiteljica predšolskih otrok

Dislocirani oddelek v Biljani

1. skupina – drugo starostno obdobje Rozi Mervič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Nuša Munih, vzgojiteljica predšolskih otrok
2. skupina – drugo starostno obdobje Tanja Mavrič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Anita Krmelj, vzgojiteljica predšolskih otrok

Enota Kojsko

1. skupina – prvo starostno obdobje Monika Prinčič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Suzi Erzetič, vzgojiteljica predšolskih otrok
2. skupina – prvo starostno obdobje Mariza Koncut, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Urška Bric, vzgojiteljica predšolskih otrok
3. skupina – prvo starostno obdobje Monika Marinič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Tanja Bučinel, vzgojiteljica predšolskih otrok
4. skupina – drugo starostno obdobje Katja Simčič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Dani Kristančič, vzgojitelj predšolskih otrok
5. skupina – drugo starostno obdobje Karmen Krivec, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Rok Makorič, vzgojitelj predšolskih otrok
Ostali
Ravnatelj Uroš Kobal
Pomočnica ravnatelja za vrtec Nives Cukjati
Svetovalna služba Nataša božič Rusjan
Tajništvo Karmen Kristančič
Računovodstvo računovodski servis Profitek - Katja Krvina
Ingrid Kumar Kodelja
Tehnično osebje Damil Hlede
Silva Prinčič
Lucija Žbogar
Gabriela Matias
Martina Bevčič
Aljaž Maffi

Obvestila

14.05.2023
Uganka meseca maja
Enota Dobrovo
Svetovni dan družine
13.04.2023
Aprilska uganka
Enota Dobrovo
DAN ZEMLJE
09.03.2023
Uganka meseca marca
Enota Dobrovo
06.03.2023
Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24
Enota Dobrovo
09.10.2022
Oktobrska uganka
Enota Dobrovo
Teden otroka