Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25

Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25 poteka od 4. 3. do 15. 3. 2024.

 1. Dnevni program
  • od 6.30 do 16.30 (Enota vrtca Dobrovo in Dislocirani oddelek v Biljani)
  • od 6.30 do 16.15 (Enota vrtca Kojsko)
 2. Poldnevni program
  • od 7.00 do 13.00

Oba programa sta namenjena otrokom prvega starostnega obdobja (1 – 3 let) in drugega starostnega obdobja (3 – 6 let).

Vlogo za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2024/25 lahko dobite tu in v tajništvu šole.

Izpolnjene vpisne liste lahko oddate na tajništvu OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ali pošljete po pošti na naslov:
OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, s pripisom »vpis v vrtec«.

Pred vstopom v vrtec je za otroka potrebno predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Zakon o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Starši lahko uveljavljate subvencijo vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na pristojnem Centru za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.

Za vse dodatne informacije v zvezi z vpisom v vrtec se lahko obrnete na

 • Nataša Božič Rusjan, tel. 05 398 80 13, 05 398 80 00 ali
 • Nives Cukjati, tel. 05 398 80 26

Starše in otroke vabimo na dan odprtih vrat v:

 • Vrtec Kojsko, 13. 3. 2024 ob 17.30
 • Vrtec Dobrovo, 13. 3. 2024 ob 17.30

Vse starše, ki nameravate vključiti otroka v vrtec kasneje, do decembra 2023, prosimo, da opravite informativni vpis v času razpisa. Otroke, ki vrtec že obiskujejo, ni potrebno ponovno vpisovati.

V primeru prevelikega števila vpisanih otrok v posamezno enoto, se bo pri vključitvi v vrtec upošteval šolski okoliš, ki je določen za matično in podružnično šolo.