Smernice o vključitvi otrok v vrtec po preboleli bolezni

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje nas je seznanilo s posodobljenimi Smernicami vključitve otroka v vrtec/šolo po preboleli bolezni ali okužbi, ki so usklajene tudi s Strokovnim kolegijem za Pediatrijo.  

Smernice so dostopne na naslednji povezavi.